Chrysalis

Od housenky k motýlovi…

Já jsem

Meditace s procítěným opakováním “Já jsem” je jedna  z nejjednodušších, ale nejsilnějších meditací. Je vyjádřením soustředění se na sebe, na svoji vůli a na svůj záměr, na sebe jako na celistvou mocnou bytost. 

Poznámka: Tuto meditaci osobně považuji za jednu z nejužitečnějších – svojí jednoduchostí a sílou předčí většinu složitějších a vyšších meditací a i začátečník s ní dokáže dosahovat pokrok. Proto je jednou z meditací které i po všech těch letech dělám denně.

Proč je zařazená i mezi afirmace? Je jedno, že se tak ještě necítíte, a i když nevíte ještě meditovat, je dobré touto formulací začínat i afirmace – když to dává smysl. Velkou část afirmací můžeme totiž formulovat tak, že začíná slovy Já jsem – a jestli tuto vizualizaci přidáme k afirmaci, zesilní to původní afirmaci

A jak na to?

Pohodlně si sedneme, zklidníme se, zavřeme oči. Slovíčko “Já” v duchu vyslovujeme při nádechu, a při tom věnujeme pozornost oblasti svého srdce. S nádechem si představujeme jak do nás ze všech stran proudí zlato-bílé světlo a vstupuje do našeho srdce, kde se kumuluje. 

Slovo “Jsem” v duchu vyslovujeme počas výdechu, a při tom si představujeme jak zlatobílá energie z našeho srdce proudí do celého našeho těla. Prociťujeme jak se po celém tele rozlévá příjemné teplo.  

Velká část lidí si myslí že nádech a výdech musí být hluboký a hlasitý. Není tomu tak – když se snažíme o nepřirozený dech jen proto, že jsem to u někoho viděli, dáváme míň pozornosti tomu co děláme a oslabujeme účinek. Proto je lepší dýchat normálně. 

Opakovat stačí několikrát – a jen  jen když nám to je ještě příjemné. Při jakémkoliv náznaku točení hlavy nebo nevolnosti, nepokračujeme.   

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published.